Lyricist: -   Composer: -

นวลนาง น้องกางจ้อง
พี่นี้แอบมอง นานสองนาน
เสื้อทรง รัดเอวสั้น
ยืนเฝ้าหน้าร้านดูเข้าที
พูดจาอ่อนหู ดู ดี ดี
บ่อสร้างเจ้ามีแม่ศรีลานนา

ของถูก ของแพง คนแย่งกันซื้อ
ฝากไว้เป็นชื่อ ฝีมือไทย
ทุกสิ่งสวยงามตามแบบชาวเหนือ
อุดหนุนจุนเจือ เพราะถูกใจ

ก็แอบรักเธออยู่ แอบรักเธออยู่
แอบรักเธออยู่ เธอคงรู้ซิ
ส่งยิ้มให้ก่อน ส่งยิ้มให้ก่อน
ส่งยิ้มให้หล่อน แล้วกลับไปนอนฝันดี

นวลนาง น้องกางจ้อง
เธอมีเจ้าของ กันหรือยัง
ถ้ายัง ขอจงช่วย ยกมือบอกด้วย พอชื่นใจ
รับ รักพี่โตย จะได้ไหม
บ่อสร้างเชียงใหม่ สาวไทยลานนา

ขออยู่ขอตาย พูดไม่อายแล้ว
จอดไม่ต้องแจวแล้วซิหัวใจ
แต่เล็กจนโตมาจนป่านนี้
เพิ่งจะพบของดี ที่ถูกใจ
ก็แอบรักเธออยู่ แอบรักเธออยู่
แอบรักเธออยู่ เธอคงรู้ดี
ส่งยิ้มให้ก่อน ส่งยิ้มให้ก่อน
ส่งยิ้มให้หล่อนแล้วกลับไปนอนฝันดี

ก็แอบรักเธออยู่ แอบรักเธออยู่
แอบรักเธออยู่ เธอคงรู้ดี
ส่งยิ้มให้ก่อน ส่งยิ้มให้ก่อน
ส่งยิ้มให้หล่อนแล้วกลับไปนอนฝันดี

บ่อสร้างกางจ้อง

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

นวลนาง น้องกางจ้อง
พี่นี้แอบมอง นานสองนาน
เสื้อทรง รัดเอวสั้น
ยืนเฝ้าหน้าร้านดูเข้าที
พูดจาอ่อนหู ดู ดี ดี
บ่อสร้างเจ้ามีแม่ศรีลานนา

ของถูก ของแพง คนแย่งกันซื้อ
ฝากไว้เป็นชื่อ ฝีมือไทย
ทุกสิ่งสวยงามตามแบบชาวเหนือ
อุดหนุนจุนเจือ เพราะถูกใจ

ก็แอบรักเธออยู่ แอบรักเธออยู่
แอบรักเธออยู่ เธอคงรู้ซิ
ส่งยิ้มให้ก่อน ส่งยิ้มให้ก่อน
ส่งยิ้มให้หล่อน แล้วกลับไปนอนฝันดี

นวลนาง น้องกางจ้อง
เธอมีเจ้าของ กันหรือยัง
ถ้ายัง ขอจงช่วย ยกมือบอกด้วย พอชื่นใจ
รับ รักพี่โตย จะได้ไหม
บ่อสร้างเชียงใหม่ สาวไทยลานนา

ขออยู่ขอตาย พูดไม่อายแล้ว
จอดไม่ต้องแจวแล้วซิหัวใจ
แต่เล็กจนโตมาจนป่านนี้
เพิ่งจะพบของดี ที่ถูกใจ
ก็แอบรักเธออยู่ แอบรักเธออยู่
แอบรักเธออยู่ เธอคงรู้ดี
ส่งยิ้มให้ก่อน ส่งยิ้มให้ก่อน
ส่งยิ้มให้หล่อนแล้วกลับไปนอนฝันดี

ก็แอบรักเธออยู่ แอบรักเธออยู่
แอบรักเธออยู่ เธอคงรู้ดี
ส่งยิ้มให้ก่อน ส่งยิ้มให้ก่อน
ส่งยิ้มให้หล่อนแล้วกลับไปนอนฝันดี