Lyricist: -   Composer: -

เสียงนี้ที่ดัง เรียมเอ๋ยเอ็งฟัง จำได้หรือเปล่า
เสียงนี้เป็นเสียงบอกข่าว ว่าข้ามารับ เจ้ากลับสุพรรณ
พ่อแม่เอ็งตาย วัวควายไร่นาเอ็งนั้น ไม่มีใครเขาจัดการ
รีบกลับสุพรรณเสียเถิดเรียม

ข้านี้ตามเอ็ง จนแทบทั่วกรุง
มุ่งมาหมายมั่น เกือบปีแล้วที่บุกบั่น
ตามหาเอ็งนั้น ผิวกร้านหม่นเกรียม
กลับเถิดสุพรรณ อย่ามัวนั่งฝันเลยเรียม
กลับไปแบกจอบแบกเสียม
พลิกดินผืนนา ดีกว่าอยู่กรุง
สุพรรณบ้านเรา ถึงจะเป็นท้องทุ่งนา
เรียมเอ๋ยยังดีเสียกว่า เมื่อถึงเวลา มีข้าวใส่ยุ้ง
อย่าหลงอยู่เลย สวรรค์เมืองฟ้าเมืองกรุง
กลับคืน บ้านนาบ้านทุ่ง
มุ่งสู่สุพรรณ เสียเถิดโฉมงาม

แถวนี้มีคน เป็นหญิงชื่อเรียม อยู่บ้างหรือเปล่า
หากพบ จงช่วยบอกข่าว ว่าคนสุพรรณนั้นเขามาตาม
ให้กลับสุพรรณ บ้านเดิมเสียเถิดนงราม
อย่าให้เขาคอยติดตาม อยู่เลยคนงาม จังหวัดสุพรรณ

กลับเถิดเรียมจ๋า

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เสียงนี้ที่ดัง เรียมเอ๋ยเอ็งฟัง จำได้หรือเปล่า
เสียงนี้เป็นเสียงบอกข่าว ว่าข้ามารับ เจ้ากลับสุพรรณ
พ่อแม่เอ็งตาย วัวควายไร่นาเอ็งนั้น ไม่มีใครเขาจัดการ
รีบกลับสุพรรณเสียเถิดเรียม

ข้านี้ตามเอ็ง จนแทบทั่วกรุง
มุ่งมาหมายมั่น เกือบปีแล้วที่บุกบั่น
ตามหาเอ็งนั้น ผิวกร้านหม่นเกรียม
กลับเถิดสุพรรณ อย่ามัวนั่งฝันเลยเรียม
กลับไปแบกจอบแบกเสียม
พลิกดินผืนนา ดีกว่าอยู่กรุง
สุพรรณบ้านเรา ถึงจะเป็นท้องทุ่งนา
เรียมเอ๋ยยังดีเสียกว่า เมื่อถึงเวลา มีข้าวใส่ยุ้ง
อย่าหลงอยู่เลย สวรรค์เมืองฟ้าเมืองกรุง
กลับคืน บ้านนาบ้านทุ่ง
มุ่งสู่สุพรรณ เสียเถิดโฉมงาม

แถวนี้มีคน เป็นหญิงชื่อเรียม อยู่บ้างหรือเปล่า
หากพบ จงช่วยบอกข่าว ว่าคนสุพรรณนั้นเขามาตาม
ให้กลับสุพรรณ บ้านเดิมเสียเถิดนงราม
อย่าให้เขาคอยติดตาม อยู่เลยคนงาม จังหวัดสุพรรณ