Lyricist:    Composer:

มาตามสัญญา มาตามหัวใจเรียก หา
เมื่อลมหนาวหวนมา จะตื่นจากหลับไหล

ซึมเซาอยู่นานวัน สิ้นกำลังทั้งกายใจ
ถึงรอนานเพียงใด หัวใจก็อดทน

อยู่ๆ ก็หายไป กำลังใจที่เคยมี
อยู่ๆ ก็หวนมา ตามคำสัญญากับตัวเอง

ขอเพียงสิ่งดลใจบางอย่าง
กระตุ้นเตือนข้างใน
ถึงเป็นแค่เพียงลมหนาวพัดผ่าน
วูบเดียวก็พอ

อยู่ๆ ก็หายไป กำลังใจที่เคยมี
อยู่ๆ ก็หวนมา ตามคำสัญญากับตัวเอง

ขอเพียงสิ่งดลใจบางอย่าง
กระตุ้นเตือนข้างใน
ถึงเป็นแค่เพียงลมหนาวพัดผ่าน
วูบเดียวก็พอ

ขอเพียงสิ่งดลใจบางอย่าง
กระตุ้นเตือนข้างใน
ถึงเป็นแค่เพียงลมหนาวพัดผ่าน
วูบเดียวก็พอ ก็พอ

มาตามสัญญา

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

มาตามสัญญา มาตามหัวใจเรียก หา
เมื่อลมหนาวหวนมา จะตื่นจากหลับไหล

ซึมเซาอยู่นานวัน สิ้นกำลังทั้งกายใจ
ถึงรอนานเพียงใด หัวใจก็อดทน

อยู่ๆ ก็หายไป กำลังใจที่เคยมี
อยู่ๆ ก็หวนมา ตามคำสัญญากับตัวเอง

ขอเพียงสิ่งดลใจบางอย่าง
กระตุ้นเตือนข้างใน
ถึงเป็นแค่เพียงลมหนาวพัดผ่าน
วูบเดียวก็พอ

อยู่ๆ ก็หายไป กำลังใจที่เคยมี
อยู่ๆ ก็หวนมา ตามคำสัญญากับตัวเอง

ขอเพียงสิ่งดลใจบางอย่าง
กระตุ้นเตือนข้างใน
ถึงเป็นแค่เพียงลมหนาวพัดผ่าน
วูบเดียวก็พอ

ขอเพียงสิ่งดลใจบางอย่าง
กระตุ้นเตือนข้างใน
ถึงเป็นแค่เพียงลมหนาวพัดผ่าน
วูบเดียวก็พอ ก็พอ