Song

Endless sorrow - Original Mix

Preview Full Track

Lyricist: 濱崎步     Composer: Crea


~ ~ ~ ~ 前奏 ~ ~ ~ ~
ta to e ba hi to ri ki ri de
如果说我是孤独的
na ni mo mi e na ku na-ta to shi te
眼前一片黑暗难见
ta to e ba so re de mo ma da
如困说纵使如此
ma e ni su zu mo u to su ru no na ra
我仍要执意前进
ko ko e ki te ko no te o
请过来牵我的手

ki mi ni mo shi tus ba sa ga
倘若你的背上
he to tsu shi ka na ku te mo
只有一只翅膀
bo ku ni mo shi tus ba sa ga
倘若我的背上
he to tsu shi ka no ko-te na ku te mo
只剩一只翅膀而已
~ ~ ~ ~ 间奏 ~ ~ ~ ~
ta to e ba shi n ji ru mo no
如果说值得相信的
na ni he to tsu na ku na-ta to shi te
已经一无所有
ta to e ba so ko ni wa ta da
如果说在那里
za tsu bo u da ke ga no ko-ta na ra
剩下的只有绝望
do u ka ko no i no ri o
请倾听我祈祷

ha ne no na i te n shi ga
在这个充满了
a fu ra te ru ji da i de
折翼天使的时代
~ ~ ~ ~ 间奏 ~ ~ ~ ~
ki mi ni mo shi tus ba sa ga
倘若你的背上
no ko sa re te na ku te mo
不剩任何翅膀
bo ku ni na ra tus ba sa ga
倘若我的背上
he to tus da ke no ko-te i ru na ra
还剩一只翅膀的话
i syo ni i syo ni
让我们一起… 让我们同行…
~ ~ ~ ~ END ~ ~ ~ ~