Lyricist: -   Composer: -

ไปโดนเขาหลอก อีกแล้ว น้องแก้วไม่เข็ด
ก่อนเคยช้ำใจ อยากได้เพชร
ต้องมาโศกา น้ำตาเล็ด นึกว่าเข็ดก็ยัง

ไปโดนเขาหลอก อีกซ้ำ น้องไม่จำไว้บ้าง
อยากไปหลงเพลินกับเงินถัง
พี่เองรักจริงกับชิงชัง ต้องมานั่งช้ำใจ

ติว่า พี่จน เจ้าโจนหนี แล้วเศรษฐี เป็นไง
เขาหลอกเขาชม จนสมฤทัย
เขาหลอก เขาลวง โอ๊ย แม่พวงมาลัย
เอ่อ..เอ้ย มันสะใจไหมน้อง
กลับมาเสียเถิด คนดี รักพี่นี้ต่อ
พี่ยอมรับเดน เข้าเวรรอ
ลูกคนหัวปี ถ้าไม่มีพ่อ พี่จะขอรับเอง

ติว่า พี่จน เจ้าโจนหนี แล้วเศรษฐี เป็นไง
เขาหลอก เขาชม จนสมฤทัย
เขาหลอก เขาลวง โอ๊ย แม่พวงมาลัย
เอ่อ..เอ้ย มันสะใจไหมน้อง
กลับมาเสียเถิด คนดี รักพี่นี้ต่อ
พี่ยอมรับเดน เข้าเวรรอ
ลูกคนหัวปี ถ้าไม่มีพ่อ พี่จะขอรับเอง

เข้าเวรรอ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ไปโดนเขาหลอก อีกแล้ว น้องแก้วไม่เข็ด
ก่อนเคยช้ำใจ อยากได้เพชร
ต้องมาโศกา น้ำตาเล็ด นึกว่าเข็ดก็ยัง

ไปโดนเขาหลอก อีกซ้ำ น้องไม่จำไว้บ้าง
อยากไปหลงเพลินกับเงินถัง
พี่เองรักจริงกับชิงชัง ต้องมานั่งช้ำใจ

ติว่า พี่จน เจ้าโจนหนี แล้วเศรษฐี เป็นไง
เขาหลอกเขาชม จนสมฤทัย
เขาหลอก เขาลวง โอ๊ย แม่พวงมาลัย
เอ่อ..เอ้ย มันสะใจไหมน้อง
กลับมาเสียเถิด คนดี รักพี่นี้ต่อ
พี่ยอมรับเดน เข้าเวรรอ
ลูกคนหัวปี ถ้าไม่มีพ่อ พี่จะขอรับเอง

ติว่า พี่จน เจ้าโจนหนี แล้วเศรษฐี เป็นไง
เขาหลอก เขาชม จนสมฤทัย
เขาหลอก เขาลวง โอ๊ย แม่พวงมาลัย
เอ่อ..เอ้ย มันสะใจไหมน้อง
กลับมาเสียเถิด คนดี รักพี่นี้ต่อ
พี่ยอมรับเดน เข้าเวรรอ
ลูกคนหัวปี ถ้าไม่มีพ่อ พี่จะขอรับเอง