Lyricist: -   Composer: -

เลือดและน้ำตา บ่าท่วมชายแดน
มันสร้างรอยแค้น แค้นเป็นหนักหนา
คนไทยโดนเชือด เลือดนองที่ตาพระยา
เด็กเล็กและคนชรา เขมรมันฆ่า เหมือนปลาเหมือนปู

อยากร้องตะโกน ให้ก้องโลกา
แผ่นดินแผ่นฟ้า โปรดจงมารับรู้
ควานทองทั้งสิ้น นี่มันแผ่นดินของกู
จะให้ขุดเหวขุดรู หนีมันไปอยู่ที่ไหน

พ่อกูชื่อนเรศวรมหาราช
เคยเอาเลือดล้างพระบาท ประวัติศาสตร์ยังจารึกไว้
ไอ้หลานพระยาละแวก ที่มันแหกรั้วเข้าใน
เข่นฆ่าคนไทย มันหยามน้ำใจพ่อกู

เลือดและน้ำตา บ่าท่วมดวงใจ
สู้ไหวไม่ไหว สู้ไปเดี๋ยวมันก็รู้
ไม่ยอมหนีหน้า ถิ่นตาพระยาบ้านกู
พี่น้องไทยจงคอยดู เราขอสู้ให้โลกบูชา

เลือดและน้ำตา บ่าท่วมดวงใจ
สู้ไหวไม่ไหว สู้ไปเดี๋ยวมันก็รู้
ไม่ยอมหนีหน้า ถิ่นตาพระยาบ้านกู
พี่น้องไทยจงคอยดู เราขอสู้ให้โลกบูชา

ยอมตายที่ตาพระยา

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เลือดและน้ำตา บ่าท่วมชายแดน
มันสร้างรอยแค้น แค้นเป็นหนักหนา
คนไทยโดนเชือด เลือดนองที่ตาพระยา
เด็กเล็กและคนชรา เขมรมันฆ่า เหมือนปลาเหมือนปู

อยากร้องตะโกน ให้ก้องโลกา
แผ่นดินแผ่นฟ้า โปรดจงมารับรู้
ควานทองทั้งสิ้น นี่มันแผ่นดินของกู
จะให้ขุดเหวขุดรู หนีมันไปอยู่ที่ไหน

พ่อกูชื่อนเรศวรมหาราช
เคยเอาเลือดล้างพระบาท ประวัติศาสตร์ยังจารึกไว้
ไอ้หลานพระยาละแวก ที่มันแหกรั้วเข้าใน
เข่นฆ่าคนไทย มันหยามน้ำใจพ่อกู

เลือดและน้ำตา บ่าท่วมดวงใจ
สู้ไหวไม่ไหว สู้ไปเดี๋ยวมันก็รู้
ไม่ยอมหนีหน้า ถิ่นตาพระยาบ้านกู
พี่น้องไทยจงคอยดู เราขอสู้ให้โลกบูชา

เลือดและน้ำตา บ่าท่วมดวงใจ
สู้ไหวไม่ไหว สู้ไปเดี๋ยวมันก็รู้
ไม่ยอมหนีหน้า ถิ่นตาพระยาบ้านกู
พี่น้องไทยจงคอยดู เราขอสู้ให้โลกบูชา