Lyricist: -   Composer: -

ตัวมาปากน้ำ น้ำตาเจ้ากรรมพรำร่วง
มันรินล้นทรวง รดแดร้อนดวง ร่วงพรำจนช้ำเลือดตรม
อยากผลักชีวิตผลอยคล้อย ลอยน้ำไปตามคลื่นลม
ระทวยระทมแล้วจมร่าง ตามความรักร้างไป

เธอคนปากน้ำ น้ำคงขึ้นลงตรงหน้า
จะลอยน้ำมา หาเธอทุกคราคลื่นครวญ รัญจวนป่วนใจ
จะพร่ำคำเพ้อ ละเมอมนต์รักมาตามฝั่งไกล
ร้องเพลงผีพราย พิไรขอรักเธอไว้โลมฝั่ง

ฝันฝัน เพ้อเพ้อ เธอก็คง คร่ำครวญ
ปากน้ำคงซึ้งโศกซวน ทบทวนหวนไปยังเบื้องหลัง
เราฝากสัมพันธ์ น้อยหรือนั่นมันรักหรือชัง
เพราะเธอว่าจะรักจริงจัง ฉันจึงหวังคลั่งไคล้มิคลาย

ลาทีปากน้ำ น้ำจงจบกรรม จำเศร้า
วิญญาณรักเราน้ำจงรับเอา เฝ้าธารอันพล่านภูติพราย
อนาถใจหนา ขอลาดินฟ้าอาวรณ์ก่อนตาย
โถยังเสียดาย เสียดาย นิยายสวรรค์สวาท

ลาทีปากน้ำ น้ำจงจบกรรมจำเศร้า
วิญญาณรักเราน้ำจงรับเอา เฝ้าธารอันพล่านภูติพราย
อนาถใจหนา ขอลาดินฟ้าอาวรณ์ก่อนตาย
โถยังเสียดาย เสียดาย นิยายสวรรค์สวาท

ลาทีปากน้ำ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ตัวมาปากน้ำ น้ำตาเจ้ากรรมพรำร่วง
มันรินล้นทรวง รดแดร้อนดวง ร่วงพรำจนช้ำเลือดตรม
อยากผลักชีวิตผลอยคล้อย ลอยน้ำไปตามคลื่นลม
ระทวยระทมแล้วจมร่าง ตามความรักร้างไป

เธอคนปากน้ำ น้ำคงขึ้นลงตรงหน้า
จะลอยน้ำมา หาเธอทุกคราคลื่นครวญ รัญจวนป่วนใจ
จะพร่ำคำเพ้อ ละเมอมนต์รักมาตามฝั่งไกล
ร้องเพลงผีพราย พิไรขอรักเธอไว้โลมฝั่ง

ฝันฝัน เพ้อเพ้อ เธอก็คง คร่ำครวญ
ปากน้ำคงซึ้งโศกซวน ทบทวนหวนไปยังเบื้องหลัง
เราฝากสัมพันธ์ น้อยหรือนั่นมันรักหรือชัง
เพราะเธอว่าจะรักจริงจัง ฉันจึงหวังคลั่งไคล้มิคลาย

ลาทีปากน้ำ น้ำจงจบกรรม จำเศร้า
วิญญาณรักเราน้ำจงรับเอา เฝ้าธารอันพล่านภูติพราย
อนาถใจหนา ขอลาดินฟ้าอาวรณ์ก่อนตาย
โถยังเสียดาย เสียดาย นิยายสวรรค์สวาท

ลาทีปากน้ำ น้ำจงจบกรรมจำเศร้า
วิญญาณรักเราน้ำจงรับเอา เฝ้าธารอันพล่านภูติพราย
อนาถใจหนา ขอลาดินฟ้าอาวรณ์ก่อนตาย
โถยังเสียดาย เสียดาย นิยายสวรรค์สวาท