Lyricist: -   Composer: -

สายัณห์ขายใจใครจะซื้อ โปรดยื่นมือรับไว้จะได้ไหม
ใครมีสตางค์แดงเดียวเอาไป ขอทุ่มใจ ขายให้อย่างเลหลัง
สายัณห์ขายใจที่บอบช้ำ คนใจดำทำอกหักให้รักพัง
โถใจ ของเราเศร้าจัง ไร้ความหวังสิ้นกำลังใจ

ประกาศขาย หัวใจทอดตลาด
ใครเหมาขาด เอาไปค้าหากำไร
หัวใจดวงนี้ รักผู้หญิงจริงจากใจ
ใครซื้อไปถูกใจ แถมตัวให้ฟรี

สายัณห์ขายใจใครจะซื้อ โปรดเชื่อถือข้างในใจดีๆ
ไม่มีเงิน ใจต่อใจแลกเอาไปฟรี
หัวใจดวงนี้ สายัณห์อนุโมทนา

สายัณห์ขายใจใครจะซื้อ โปรดยื่นมือรับไว้จะได้ไหม
ใครมีสตางค์แดงเดียวเอาไป ขอทุ่มใจ ขายให้อย่างเลหลัง
สายัณห์ขายใจที่บอบช้ำ คนใจดำทำอกหักให้รักพัง
โถใจ ของเราเศร้าจัง ไร้ความหวังสิ้นกำลังใจ

ประกาศขาย หัวใจทอดตลาด
ใครเหมาขาด เอาไปค้าหากำไร
หัวใจดวงนี้ รักผู้หญิงจริงจากใจ
ใครซื้อไปถูกใจ แถมตัวให้ฟรี

สายัณห์ขายใจใครจะซื้อ โปรดเชื่อถือข้างในใจดีๆ
ไม่มีเงิน ใจต่อใจแลกเอาไปฟรี
หัวใจดวงนี้ สายัณห์อนุโมทนา

สายัณห์ขายใจ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

สายัณห์ขายใจใครจะซื้อ โปรดยื่นมือรับไว้จะได้ไหม
ใครมีสตางค์แดงเดียวเอาไป ขอทุ่มใจ ขายให้อย่างเลหลัง
สายัณห์ขายใจที่บอบช้ำ คนใจดำทำอกหักให้รักพัง
โถใจ ของเราเศร้าจัง ไร้ความหวังสิ้นกำลังใจ

ประกาศขาย หัวใจทอดตลาด
ใครเหมาขาด เอาไปค้าหากำไร
หัวใจดวงนี้ รักผู้หญิงจริงจากใจ
ใครซื้อไปถูกใจ แถมตัวให้ฟรี

สายัณห์ขายใจใครจะซื้อ โปรดเชื่อถือข้างในใจดีๆ
ไม่มีเงิน ใจต่อใจแลกเอาไปฟรี
หัวใจดวงนี้ สายัณห์อนุโมทนา

สายัณห์ขายใจใครจะซื้อ โปรดยื่นมือรับไว้จะได้ไหม
ใครมีสตางค์แดงเดียวเอาไป ขอทุ่มใจ ขายให้อย่างเลหลัง
สายัณห์ขายใจที่บอบช้ำ คนใจดำทำอกหักให้รักพัง
โถใจ ของเราเศร้าจัง ไร้ความหวังสิ้นกำลังใจ

ประกาศขาย หัวใจทอดตลาด
ใครเหมาขาด เอาไปค้าหากำไร
หัวใจดวงนี้ รักผู้หญิงจริงจากใจ
ใครซื้อไปถูกใจ แถมตัวให้ฟรี

สายัณห์ขายใจใครจะซื้อ โปรดเชื่อถือข้างในใจดีๆ
ไม่มีเงิน ใจต่อใจแลกเอาไปฟรี
หัวใจดวงนี้ สายัณห์อนุโมทนา