Lyricist: พิพัฒน์ บริบูรณ์   Composer: พิพัฒน์ บริบูรณ์

เปล่งปลั่งเหมือนดังดอกไม้แรกบาน
สวยตระการ เปรียบหวานปานผึ้งหวานเดือนห้า
กลิ่นเจ้าอบอวล เนื้อนวลยวนยั่วอุรา
เหมือนองค์อุมา เหมือนนางฟ้าวาสิฏฐี

ช่างอ่อนละมุนละไมหนักหนา
ทั้งวาจา เสกสรรมาไพเราะเหลือที่
จริตจรรยา..โสภาทุกท่าเทพี
สมเป็นสตรี โสภีเวียงฟ้า..เมืองอินทร์

ดอกไม้ใต้ฟ้า เมืองไทย
หอมไปไกล..จูงจิตใจ..ภุมริน
หวังภิรมย์ หวังชมกลิ่น
ภมรกิน สิ้นแล้ว..บินไกล

อย่าเปรียบฉันเป็นเช่นภุมริน
หวังร่อนบิน ดื่มหวานกินสิ้นแล้ว ลืมได้
ดื่มกินความหวาน รักนานจนสิ้นลมไป
รักจริงร่วมใจ รักเดียวดอกไม้..เมืองกรุง

ดอกไม้ใต้ฟ้า เมืองไทย
หอมไปไกล..จูงจิตใจ..ภุมริน
หวังภิรมย์ หวังชมกลิ่น
ภมรกิน สิ้นแล้ว..บินไกล

อย่าเปรียบฉันเป็นเช่นภุมริน
หวังร่อนบิน ดื่มหวานกินสิ้นแล้ว ลืมได้
ดื่มกินความหวาน รักนานจนสิ้นลมไป
รักจริงร่วมใจ รักเดียวดอกไม้..เมืองกรุง

ดอกไม้เมืองกรุง

Preview Open KKBOX

Lyricist: พิพัฒน์ บริบูรณ์   Composer: พิพัฒน์ บริบูรณ์

เปล่งปลั่งเหมือนดังดอกไม้แรกบาน
สวยตระการ เปรียบหวานปานผึ้งหวานเดือนห้า
กลิ่นเจ้าอบอวล เนื้อนวลยวนยั่วอุรา
เหมือนองค์อุมา เหมือนนางฟ้าวาสิฏฐี

ช่างอ่อนละมุนละไมหนักหนา
ทั้งวาจา เสกสรรมาไพเราะเหลือที่
จริตจรรยา..โสภาทุกท่าเทพี
สมเป็นสตรี โสภีเวียงฟ้า..เมืองอินทร์

ดอกไม้ใต้ฟ้า เมืองไทย
หอมไปไกล..จูงจิตใจ..ภุมริน
หวังภิรมย์ หวังชมกลิ่น
ภมรกิน สิ้นแล้ว..บินไกล

อย่าเปรียบฉันเป็นเช่นภุมริน
หวังร่อนบิน ดื่มหวานกินสิ้นแล้ว ลืมได้
ดื่มกินความหวาน รักนานจนสิ้นลมไป
รักจริงร่วมใจ รักเดียวดอกไม้..เมืองกรุง

ดอกไม้ใต้ฟ้า เมืองไทย
หอมไปไกล..จูงจิตใจ..ภุมริน
หวังภิรมย์ หวังชมกลิ่น
ภมรกิน สิ้นแล้ว..บินไกล

อย่าเปรียบฉันเป็นเช่นภุมริน
หวังร่อนบิน ดื่มหวานกินสิ้นแล้ว ลืมได้
ดื่มกินความหวาน รักนานจนสิ้นลมไป
รักจริงร่วมใจ รักเดียวดอกไม้..เมืองกรุง