Full Track

1
永遠等待 - 全長版本
Beyond
    04:56
3
舊日的足跡 - 全長版本
Beyond
    05:19
4
昔日舞曲 - 首版
Beyond
    04:24
5
金屬狂人
Beyond
  04:28
6
灰色的心
Beyond
    04:53
7
Water boy
Beyond
    04:48
8
午夜迷牆 - 電影「黑色迷牆」主題曲
Beyond
    04:43
9
勇闖新世界 - Dian Tai Jie Mu Xuan Chuan Ban Ben
Beyond
    01:04
10
文武英傑宣言
Beyond
    03:13
11
灰色軌跡 - 電影"天若有情"歌曲
Beyond
    05:26
12
未曾後悔
Beyond
    03:31
13
是錯也再不分
Beyond
    04:27
14
太陽的心
Beyond
    03:06
15
報答一生
Beyond
    03:54