Album Intro

巫啟賢的傻情歌,真傻,可是真好。

全新推薦:<不負人,不負我>、<夢與現實>、<真的謝謝你>。

Full Track

1
不負人不負我
巫啓賢
    04:34
2
夢與現實
巫啓賢
    04:33
3
真的謝謝你
巫啓賢
    04:02
4
思念誰
巫啓賢
    04:07
5
人生如夢
巫啓賢
  03:23
6
叫阮的名
巫啟賢
  06:16
7
路彎彎
巫啓賢
    04:11
8
紅塵來去一場夢
巫啓賢
  04:49
9
我感覺不到你
巫啓賢
    04:32
10
愛那麼重
巫啟賢
  04:51
11
Can'T Help Falling In Love (Can'T Help Falling In Love)
巫啓賢
    04:47
12
等你等到我心痛
巫啓賢
  04:41
13
相信不相信
巫啓賢
    03:16
14
Overture
巫啟賢
    01:31